ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2 : 28 ก.ค. 2008
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ใบแก้คำผิด

หนังสือ�� ตรงประเด็น ... เรื่อง

Adverse Drug Reaction การประเมินผื่นพ้ยาเล่ม 2

หน้า 120 ...

-����������� ความผิดปกติในการทำงานของตับดูจากค่า alanine aminotransferase (ALT) หรือชื่อเดิม คือ serum glutamic oxaloacetic acid transaminase (SGOT), alanine aminotransferase (ALT) หรือชื่อเดิม คือ serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) และ alkaline phosphatase (ALP)

แก้ไขเป็น

-����������� ความผิดปกติในการทำงานของตับดูจากค่า alanine aminotransferase (ALT) หรือชื่อเดิม คือ serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT), aspartate aminotransferase (AST) หรือชื่อเดิม คือ serum glutamic oxaloacetic acid transaminase (SGOT) และ alkaline phosphatase (ALP)

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ใบแก้คำผิด.doc    3847 26,112 2008-07-28

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งห้าเจ็ดสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *