เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลุ่มเภสัชกรผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 18-20 ก.พ. 2551 : 25 ธ.ค. 2007
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลุ่มเภสัชกรผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์" วันที่ 18-20 ก.พ. 2551 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  Common opportunistic infections in AIDS patients.pdf    34652 505,528 2008-02-25
  Guidelines ARV-2551 update.pdf    15009 1,305,464 2008-02-25
  HIV Post Exposure Prophylaxis.pdf    12953 1,310,344 2008-02-25
  NAPHAEXTENSION PIPHAT.pdf    2957 484,791 2008-02-25
  Pathophysiology of HIV.pdf    9745 613,509 2008-02-25
  Pharmacists Initiative for Patients living with HIV-AIDS.pdf    2141 60,924 2008-02-25
  บทบาทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ.pdf    2505 464,465 2008-02-25
  สิทธิประโยชน์ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์.pdf    2006 299,368 2008-02-25
  ART in children 2008.pdf    3591 1,262,485 2008-03-15
  Case OIs-IRIS_2551.pdf    4945 237,051 2008-03-15
  HIV case.pdf    8073 229,685 2008-03-15
  HIV-AlternativeMed-2008.pdf    2104 306,939 2008-03-15
  NASA-2003.pdf    2054 699,674 2008-03-15
ความคิดเห็นที่ 11 | โดย นสภ.ปทุมพร - 2008-10-04 14:12:13
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 10 | โดย Chatori - 2008-10-02 23:27:40
ขอบคุณครับผม
 
ความคิดเห็นที่ 9 | โดย Expired pharmacist - 2008-09-22 17:21:28
เริ่ดมากจ้า ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์และวิทยากรทุกท่านที่อุตส่าห์สละ slide อันมีค่าให้เหล่าผู้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองกรุงกะเขา ได้อ่าน-ใช้ปฏิบัติงานจริง
 
ความคิดเห็นที่ 8 | โดย clinical pharmacist - 2008-04-03 19:09:04
ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 7 | โดย pha - 2008-03-25 21:20:52
ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 6 | โดย ภญ.สุภาวิรัศมิ์ สอนสระคู - 2008-03-06 20:15:55
สามารถ login ได้แล้วค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย ภก.ศรายุทธ - 2008-02-27 17:07:21
ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย nuananong - 2008-02-26 20:14:27
อยากได้ slide ส่วน
ของ อ.กุลกัญญา ค่ะ
เพราะมีส่วนที่แตกต่างจากหนังสือ
ที่จะนำมาเป็น guidline ได้
อาจารย์บอกว่าจะฝากไว้ให้กับ
ทางสมาคม ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย สมาชิก Piphat - 2008-02-26 19:13:13
อยากได้ file ของ อ.นพพร ด้วยค่ะ จะได้นำไปสอนผู้ป่วยได้ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย อุทุมพร คำภีระปัญญา - 2008-02-25 15:37:06
อยากได้เอกสารประกอบการบรรยายจากการประชุมเป็น file download ค่ะ เพื่อพิมพ์ให้เจ้าหน้าที่ในทีมของรพ.ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ประชาสัมพันธ์กลุ่ม - 2008-02-22 15:04:49
กลุ่มได้มี URL เองแล้วที่

http://piphat.thaihp.org/

สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่นั่นครับ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่หกเก้าหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *