โปรดทราบ!! งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ADR จัดเพิ่มอีก 1 รุ่น : 9 ต.ค. 2007
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

"การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา" ปี 2550

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)จัดเพิ่มอีก 1 รุ่น

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2550

ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ หรือเมื่อครบจำนวน 200 คน

เภสัชกรผู้สนใจสามารถ load file จดหมายขออนุมัติ และใบสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ApplicationForm_ADR4.pdf    1268 106,774 2007-10-10
  agenda_general.doc    1787 43,520 2007-10-09
  Letter_ADR4.pdf    1149 132,611 2007-10-09
  ReservationForm_ADR4.pdf    1159 65,583 2007-10-09
  ลงทะเบียนADR_web.xls    3811 156,672 2007-11-19
  map1.jpg    2435 193,710 2007-11-01
  map2.jpg    951 251,463 2007-11-01

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าสามหกหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *