คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 (อัปเดต 2 มิถุนายน 64) : 3 มิ.ย. 2021
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

จากที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้แบ่งปันเอกสารเกี่ยวกับ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโควิด-19 โดยมีประเด็นคำถามตั้งแต่ โรคประจำตัว ยาประจำตัว วัคซีนอื่นที่ใช้ร่วม ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือมีประจำเดือน ผู้มีประวัติแพ้ยา/แพ้อาหาร/สารเคมี การบริจาคเลือด ตลอดจนคำถามถามอื่น ๆ ได้มีการอัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่าง 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  คำถามวัคซีน covid-19 (update2มิย64).pdf    1811 201,493 2021-06-04

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดแปดแปดสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *