บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด : 19 เม.ย. 2021
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

          บทความวิชาการ CPE online เป็นการดำเนินการออนไลน์บน website ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม โดยสมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in เข้าไปที่ www.ccpe.pharmacycouncil.org แล้วไปที่หน้าบทความวิชาการ (หรือตาม link ข้างท้ายนี้) เลือกในส่วนสถาบันหลัก คือ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) หลังอ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที

 

1 เข้าไปที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org สมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in 

2. เลือกหัวข้อ บทความวิชาการทางด้านซ้ายมือ
2.1 ในส่วนสถาบันหลัก เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)
2.2 กดปุ่มค้นหา
2.3 เลือกบทความที่ต้องการ

3. อ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที
3.1 กดปุ่มดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านบทความ
3.2 กดปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบ เพื่อทำแบบทดสอบ


แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเก้าเจ็ดสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *