ข้อเท็จจริงของฟ้าทะลายโจรเกี่ยวกับโควิด-19 : 4 พ.ค. 2021
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทางเพจ Mahidol University ได้โพสต์เนื้อหาจากการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาและป้องกัน โรคโควิด-19 : หลักฐานทางวิชาการ” นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้กล่าวถึงข้อสรุปที่สำคัญของการใช้ฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์โควิด-19 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Mahidol University 


แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสี่ศูนย์หนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *