แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 : 3 ก.พ. 2021
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ทุกวันนี้วิกฤติโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญ ทางหนึ่งในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด คือ “วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19” ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องจึงนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันกัน

คลิก วัคซีนโควิด-19: เลือกชนิดใดดี SIRIRAJ ONLINE | Siriraj Hospital (mahidol.ac.th) 


แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดสองสองเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *