ยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020 : 2 มี.ค. 2020
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอคืนเงิน (ตามเอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน  โดยชื่อบัญชีที่จะรับโอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทะเบียน ส่ง e-mail มาที่ hp@thaihp.org ระบุหัวข้อ “ขอคืนเงินงานประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020”  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ สมาคมฯ จะมี e-mail ตอบรับและดำเนินการคืนเงินให้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

ท่านที่ได้จองห้องพักโรงแรมนารายณ์ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง เพื่อแจ้งขอคืนเงินค่าห้องพัก (กรณีที่ได้ชำระแล้ว) หรือยกเลิกการจองห้องพัก ที่ คุณอุษาพร email: usaporn.sa@naraihotel.co.th  หรือคุณเป้า email: cateringsales@naraihotel.co.th


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม แจ้งยกเลิก Cardio 2020.pdf    127 289,344 2020-03-02
  ประกาศ.pdf    106 175,357 2020-03-02
  แบบฟอร์มแจ้งเลขที่บัญชี.xlsx    99 11,477 2020-03-02

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าเก้าเก้าสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *