งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 : 5 ก.พ. 2020
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2563
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36391289 ภญ. เมธิรา ศิริอังคาวุธ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 14/02/2020 14:32:31


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ขออนุมัติผอ Annual Mtg 2020.pdf    134 292,832 2020-02-05
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    75 433,225 2020-02-06
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    34 159,514 2020-02-06
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    22 894,828 2020-02-06
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    22 99,616 2020-02-06
  จองห้องพัก 19-22 พค63 สมาคมเภสัชกรรมรพ.pdf    100 259,713 2020-02-06
  แผนที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป.jpg    57 128,783 2020-02-06
  กำหนดการงานประชุมใหญ่ 2563_แก้ไข 200263.pdf    109 356,029 2020-02-21

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดเก้าห้าสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *