First Announcement-HP Annual Meeting 2020 : 14 ม.ค. 2020
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

 

ผลงานที่นำเสนอเกี่ยวกับนวตกรรมการจ่ายยา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ขยายเวลาปิดรับส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  รูปแบบบทคัดย่อ.pdf    393 80,482 2020-01-17
  declare abstract 2020.pdf    301 170,291 2020-01-17
  First Announcement 2020.pdf    342 324,068 2020-01-17

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าเก้าสี่สี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *