ประชุมวิชาการ TPAC 2020 : 7 ต.ค. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 มกราคม 2563  

 

กำหนดการประชุม และแบบฟอร์มห้องพัก มีแก้ไข  
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36390971 ภญ. กุลรดี วุ่นศิลป โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 19/11/2019 12:47:22
36390998 ภญ. จงกลนี เทพศิริ โรงพยาบาลศรีเทพ 02/12/2019 22:17:36
36390975 พ.ต.ต.ภญ. จิตลดา พินิจชอบ โรงพยาบาลตำรวจ 21/11/2019 15:58:33
36390946 ภญ. ณัชชา ศรีเบญจภานนท์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 05/11/2019 10:39:16
36391003 ภก. นักขัต เสาร์ทอง โรงพยาบาลแม่สาย 06/12/2019 15:12:53
36390999 ภญ. ปิยวรี ตันประเสริฐ โรงพยาบาลอู่ทอง 03/12/2019 08:22:54
36391000 ภญ. พรรณปพร สายสอาด โรงพยาบาลบ่อไร่ 03/12/2019 14:25:22
36390990 ภญ. พัชรินทร์ นิสังกาศ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 25/11/2019 20:21:24
36390997 ภญ. พุธษร เดชมนต์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 01/12/2019 14:39:15
36391002 ภญ. ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 04/12/2019 10:49:11
36391001 ภญ. วรรณประภา สาคำภีร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 03/12/2019 19:08:34
36390996 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 28/11/2019 09:15:16
36390995 ภญ. วิภาดา สุดาวรรณศักดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 26/11/2019 18:59:49
36390956 ภญ. ศรัญญา สดุดีมีชัยทวีโชค โรงพยาบาลเลิดสิน 05/11/2019 23:20:17
36390955 ภญ. ศิริลักษณ์ กันธรรม โรงพยาบาลเลย 05/11/2019 21:07:47
36390881 ภญ. ศุภรัตน์ ทาวรรณะ โรงพยาบาลปาย 30/10/2019 13:17:00
36390829 ภญ. สุมาลิน มูลติชัย โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 26/10/2019 22:34:56
36390944 ภญ. โสภิตา ศิวิโรจน์ โรงพยาบาลเซต์หลุยส์ 05/11/2019 10:08:28
36390970 ภญ. อภิรดี อภิวัฒน์นากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 12/11/2019 09:07:06
36391004 ภญ. อุไรวรรณ ลือสุวรรณกิจ โรงพยาบาลเชียงดาว 07/12/2019 13:22:55


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผอ. TPAC 2020.pdf    322 289,990 2019-10-07
  แบบฟอร์มห้องพัก TPAC 2020 แก้ไข.pdf    38 230,245 2019-11-27
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    369 432,156 2019-10-07
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    89 285,362 2019-10-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    81 159,514 2019-10-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    66 894,828 2019-10-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    66 99,616 2019-10-07
  Agenda TPAC 22-24 Jan2020_updated.pdf    532 478,802 2019-10-15

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเจ็ดหกศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *