แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล : 17 ก.ย. 2009
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

����� เพื่อสำรวจและรวบรวมสถานการณ์ปัจจุบันของงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทุกสังกัดทั่วประเทศ นำมาจัดทำฐานข้อมูลวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล และ/หรือเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานบริหารทุกท่าน กรุณาตอบแบบสำรวจตามรายละเอียดใน file แนบ และส่งกลับทาง e-mail : pranee@thaihp.org ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 นี้

����� หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือร่วมใจจากเภสัชกรโรงพยาบาลทุกท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  Survey.xls    4893 42,496 2009-09-17
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ - 2009-09-20 12:26:54
ข้อ 11. ช่องจำนวนเภสัชกรเต็มเวลาเมื่อกรอกครบทุกงานแล้วต้องเท่ากับจำนวนเภสัชกร full time ข้อ 10. ส่วนเภสัชกร part time ในข้อ 10. ไม่สนใจจำนวนคนแต่ให้ความสนใจจำนวนชั่วโมงที่มาปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับเภสัชกรที่มาช่วยปฏิบัติงานในข้อ 11. (สีแดง) จำนวนที่ควรกรอกคือ man-hour ใน 1 สัปดาห์ นั่นคือเภสัชกรที่มาช่วยงานอาจเป็นเภสัชกร full time จากงานอื่นหรือเป็นเภสัชกร part time ก็ได้ โดยนับจำนวน man-hour ใน 1 สัปดาห์ เช่น งานเภสัชสนเทศมีเภสัชกร A มาช่วยงานวันละ 3 ชม. จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ และเภสัชกร B มาช่วยงานวันละ 3 ชม. จำนวน 3 วัน/สัปดาห์ รวมจำนวนผู้มาช่วยงาน = 15 man-hour / สัปดาห์ ดังนั้นอาจจะกรอกข้อมูล ว่า เภสัชกรช่วยงาน 2 คน จำนวนชั่วโมงช่วยงาน = 7.5 หรือ เภสัชกรช่วยงาน 1 คน จำนวนชั่วโมงช่วยงาน = 15 หรือ เภสัชกรช่วยงาน 3 คน จำนวนชั่วโมงช่วยงาน = 5 ก็ได้

 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย ภญ.ขนิษฐา - 2009-09-18 17:14:56
ข้อสอบถามข้อ 11 บางงานมีลักษณะจัดบริการบางวันค่ะ เช่น งาน Asthma ก็มีเภสัชกร 1 คนเข้าคลินิกค่ะ, บางงานไม่ได้นั่งทำเต็มเวลาแต่จะใช้การจัดสรรเวลาช่วง บ่ายค่ะเช่น งาน DIS จึงไม่แน่ใจว่าต้องระบุจำนวนเภสัชกร full time หรือไม่ค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี รพ.กำแพงเพชร - 2009-09-18 10:17:04
ขอสอบถามในข้อ 11 จำนวนเภสัชกรเต็มเวลา เราไม่ได้แบ่งกันอย่างชัดเจนครับว่าทำงานใด 100% เช่นเภสัชกรงานผลิต 2 คน ทำทั้งงานเตรียมยาปราศจากเชื้อ งานเตรียมยาทั่วไป งานเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ ควรลงจำนวนเภสัชกรอย่างไรครับ ถ้าลงอย่างละ 2 คนจะมีจำนวนเภสัชกรรวมเกิน ส่วนช่องเภสัชกรที่มาช่วยงาน จำนวนชม.ที่มาช่วยงานหมายถึง หน่วยเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ครับ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองสามสามแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *