พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา POTASSEE | 1 ก.พ. 2021

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บคืนยา POTASSEE เลขทะเบียน 1A 144/51 รุ่นการผลิต 1743 วันที่ผลิต 10/09/2020 วันหมดอายุ 10/09/2022 ผลิตโดย บจก.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เนื่องจากพบการรั่วซึมของสารละลายยา เกิดเป็นคราบบริเวณฝาขวด เนื่องจากฝาเกลียวปิดไม่สนิท

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เรียกเก็บคืนยา_POTASSEE.pdf    14 2,093,685 2021-02-01


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสี่ศูนย์แปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *