พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยาน้ำกษัยเส้น ตราดีไคโล | 25 ม.ค. 2021

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บคืน ยาน้ำกษัยเส้น ตราดีไคโล เลขทะเบียน G 487/60 รุ่นการผลิต 02 วันที่ผลิต 08/03/61 วันหมดอายุ 08/03/66 ผลิตโดย บจก.เอี่ยวน้ำโอสถ เนื่องจากพบว่ามีการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ซึ่งจัดเป็นปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าหนึ่งสามสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *