พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา ZENALB 20 (Batch AHD19269B) | 20 พ.ค. 2020

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บยาคืนจากผู้นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำนวน 1 ตำรับ ได้แก่ ยา ZENALB 20 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1C 293/51(B) รุ่นการผลิต AHD19269B เนื่องจากพบการปนเปื้อนของอนุภาคในผลิตภัณฑ์

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เรียกเก็บคืนยา_ZENALB 20.pdf    15 663,038 2020-05-20


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดสามหกหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *