พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ Pharmacokinetic Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy | 9 ม.ค. 2020

การประชุมวิชาการ Pharmacokinetic Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-02-2563 จำนวน 15 หน่วยกิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หรือ https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=145


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งหกหนึ่งแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *