พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุม "The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium | 17 ต.ค. 2019

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium" ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงแรมตวันนา รุงเทพฯ ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6448694


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่เจ็ดศูนย์แปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *