พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา POLY OPH EYE DROPS (Batch 11958, 12038) | 15 ส.ค. 2019

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บยาคืนจากผู้นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน หจก.แสงไทยกำปะนี จำนวน 1 ตำรับ ได้แก่ ยา POLY OPH EYE DROPS ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 2A 305/27 รุ่นการผลิต 11958 และ 12038 เนื่องจากพบการรั่วซึมของยาออกมานอกขวดโดยที่ยังไม่มีการเปิดใช้

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_Poly Oph Eye Drops.pdf    884 647,760 2019-08-15


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดห้าเก้าเก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *