พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการ Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences & pharmaceutical products toward patient care | 11 มิ.ย. 2019

งานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง "Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences & pharmaceutical products toward patient care" ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี (CPE 11 หน่วยกิต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phar.ubu.ac.th/25th/


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่หกเก้าสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *