พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา DIOFORGE-160, VALSAN-160 | 7 ก.ย. 2018

อ้างถึงนส.สธ 1009.5/ว10788 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อย.ได้มีคำสั่งให้ บจก.มิลลิเมด เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ DIOFORGE-160 ทะเบียนยาเลขที่ 1A 4/58 (NG) และ VALSAN-160 ทะเบียนยาเลขที่ 1 A 12/59 (NG) ทุกรุ่นการผลิต เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_VALSARTAN_DIOFORGE.pdf    281 1,200,277 2018-09-07


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดสามแปดศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *