พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา CEBARAX (Chlordiazepoxide 5 mg + Clidinium Br 2.5 mg) | 21 ก.ค. 2015

อ้างถึงนส. สธ1003.4/ว 9820 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 อย.ได้มีคำสั่งให้ บจก.มาซาแลบ เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ CEBARAX (Chlordiazepoxide 5 mg + Clidinium Br 2.5 mg) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนที่ P2A 22/2551 รุ่นการผลิตที่ 4111028 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพจนอาจก่อให้เกิดอันตรายฯ รายละเอียดกรุณา download ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน.pdf    1012 1,457,765 2015-07-21


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์สามหกแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *