พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554 | 21 ก.ย. 2011

สภาเภสัชกรรมได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี ๒๕๕๔ โดยเฉพาะส่วนของสมรรถนะทางวิชาชีพให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และมีการประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลเภสัชกรรม ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  announcement2011.pdf    3474 32,990 2011-09-22
  RxStdPharmcare-13july2011.pdf    38623 435,597 2011-09-22


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกสามเจ็ดหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *