ติดต่อสมาคม
   
 
   
  ชื่อบริษัท/องค์กร สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  
  ที่อยู่ 3850/2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
  โทรศัพท์ 0-2249-9333
  แฟกซ์ 0-2249-9331-2
  อีเมล์ hp@thaihp.org
   
  หมายเหตุ Website : http://www.thaihp.org
E-mail : hp@thaihp.org