:: กระดานสนทนา > เกี่ยวกับตำแหน่งงาน > รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแห
รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแห
จำนวนผู้อ่าน 3553 ครั้ง
  รชานนท์ หิรัญวงษ์ [สมาชิก] Posted: 2015-05-12 20:41:47
เจ้าของกระทู้
110.168.126.173

แก้ไข
ลบกระทู้
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางละมุง รับสมัครเภสัชกรประจำงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จำนวน 2 ตำแหน่ง บรรจุเป็นอัตราจ้าง

คุณสมบัติ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีใจรักงานคลินิก
ชอบการทำงานวิจัยทางคลินิก สามารถขึ้นเวรนอกเวลาราชการได้ (เวรดึก 2 - 3
เวรต่อเดือน)

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2558
ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume และ transcript มาได้ที่อีเมล์ lastelixer (at) gmail.com


ข้อมูลเพิ่มเติม: รพ.บางละมุงเป็น โรงพยาบาลทั่วไประดับ s ขนาด 240 เตียง
ปัจจุบันมีหอผู้ป่วยสามัญ 9 ward หอผู้ป่วยพิเศษ 3 ward

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 21,000 บาท
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 5,000 บาท
3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 2,500 บาท
4. พตส. 1,500 บาท
5. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) ประมาณ 1,000 บาท
5. ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลา 10 - 12 เวรต่อเดือน ประมาณ 8,000 - 10,000 บาท
6. มีสิทธิไปประชุมวิชาการได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมการทำงานวิจัยไปประกวดในงานประชุมต่างๆ

งาน
ที่ต้องรับผิดชอบคืิองานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน รับผิดชอบงานเตรียม TPN
งาน Medication Reconcile งาน ADR งาน Renal Dosing และ Bed side
counseling ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง