:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครเภสัชกร (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครเภสัชกร (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา
จำนวนผู้อ่าน 4930 ครั้ง
  ธีรวิทย์ บำรุงศรี ร.พ.กำ Posted: 2010-08-31 21:30:51
เจ้าของกระทู้
125.25.131.64

แก้ไข
ลบกระทู้
โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครเภสัชกร (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท (ไม่รวม พตส.,ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติฯ,ค่าตอบแทน รพท.)
ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี (Pharm.D.) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้น 1
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยและคลินิกเฉพาะโรคได้
สมัครตั้งแต่วันที่ 6-30 กย 53 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ ร.พ.กำแพงเพชร โทร. 055-714-223 ต่อ 1204
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kph.go.th