:: กระดานสนทนา > กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง > ขอเรียนถามเรื่องจำนวน dose ที่เตรียมได้ต่อคน
ขอเรียนถามเรื่องจำนวน dose ที่เตรียมได้ต่อคน
จำนวนผู้อ่าน 4028 ครั้ง
  ธีรศักดิ์ คงทัพ [สมาชิก] Posted: 2009-11-16 17:14:07
เจ้าของกระทู้
124.120.160.164

แก้ไข
ลบกระทู้

ขอเรียนถามท่านผู้รู้ ในเรื่องของ จำนวน dose ของยาเคมีบำบัดที่สามารถเตรียมได้ต่อเดือน กล่าวคือ ไม่ทราบวามีข้อกำหนดหรือไม่ว่า เภสัชกร 1 คน สามารถเตรียมยาเคมีบำบัดได้กี่ dose ต่อเดือน เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เตรียมด้วยนะคับ

 

  สันทัด อังกาบ [สมาชิก] Posted: 2009-11-18 19:37:30
ความคิดเห็นที่ 1
110.164.239.15

แก้ไข
ลบข้อความนี้
อยากทราบเช่นกันครับ

 

  เจษฎา นพวิญญูวงศ์ Posted: 2009-12-09 11:08:42
ความคิดเห็นที่ 2
202.12.97.123

แก้ไข
ลบข้อความนี้

ตอนที่เริ่มทำงานเตรียมยาเคมีบำบัดในระยะแรก ๆ ได้พยายามหาตัวเลขตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่จนป่านนี้ยังตัวเลขนั้นไม่เจอ แต่จากประสบการณ์ ขอแบ่งปันความเห็นหรือแนวคิดแทนครับ

เท่าที่ทราบในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไม่มีการกำหนดปริมาณขนานยาเตรียม/คน/วัน แต่ประเทศเหล่านี้มีระบบการจัดการที่ดี

สำหรับในเมืองไทย ขึ้นกับการกำหนดของแต่ละแห่ง บางที่กำหนดเป็นเวรเตรียมยาเป็นรอบ ๆ ละ 1 วัน หรือ รอบละ 1 สัปดาห์ คือเมื่อใครถึงรอบเตรียม ก็จะทำหน้าที่เตรียมยา (อย่างเดียว) ในวันหรือสัปดาห์นั้น ๆ ไม่ว่าจะมีจำนวนขนานยามากหรือน้อย

ความเห็นส่วนตัว การจัดการปริมาณขนานยาเตรียม/คน/วัน ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณขนานยาเตรียมทั้งหมดในแต่ละวัน จำนวนผู้เตรียมยา ความพร้อมและการจัดการด้านอุปกรณ์-เครื่องมือ หากมองด้านความเสี่ยงที่ผู้เตรียมยาจะได้รับ ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ

(1) ต้องเครื่องอำนวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ และตู้เตรียมเตรียมยา ที่ดี ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และต้องให้ความสำคัญกับชุดป้องกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ชุดป้องกันที่ดีและพร้อมมีความสำคัญกว่าห้องและตู้เตรียมยาเสียด้วยซ้ำ

(2) การฝึกอบรม เพียงแต่ได้ชื่อว่าผ่านการฝึกอบรมนั้นอาจไม่เพียงพอ ผู้เตรียมยาต้องผ่านการประเมินด้วยว่ามีความสามารถเตรียมยาเคมีบำบัดได้จริง

หากเรามี 2 อย่างแรกพร้อม ความเสี่ยงต่อการได้รับอัตรายจากการทำงาน น่าจะเกิดจากแต่ละบุคคล เช่น ความเหนื่อยล้า ความเครียด ความไม่ใส่ใจ ความเผลอเรอ ฯลฯ ดังนั้นหากมีการกำหนดปริมาณขนายยาเตรียมให้เหมาะสมนั้นย่อมขึ้นกับปัจจัยที่มีด้วย จากประสบการณ์การทำงาน (มีการเตรียมยา 100-150 ขนานยา/วัน) มีแนวทางปฏิบัติคือ

1. กำหนดการเตรียมยาเป็นรอบ ๆ ละ หนึ่ง ถึง หนึ่งชั่วโมงครึ่ง/คน/วัน

2. ปริมาณยาเตรียมประมาณ 30-50 ขนายยา/คน/วัน (ตามความยากง่าย)

3. กรณีผู้เตรียมยาอยู่ในสภาพไม่พร้อม ให้ออกจากห้องเตรียมยาทันที

ที่แสดงไปนั้นไม่ใช่กฏเกณฑ์ครับ เป็นเป็นเพียงหลักคิดซึ่งลองเอามาแบ่งปันให้เท่านั้น