:: กระดานสนทนา > เกี่ยวกับตำแหน่งงาน > รับสมัครเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.พัทลุง
รับสมัครเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.พัทลุง
จำนวนผู้อ่าน 3895 ครั้ง
  ดวงลักษณ์ คงขาว [สมาชิก] Posted: 2009-10-15 19:50:58
เจ้าของกระทู้
119.42.87.220

แก้ไข
ลบกระทู้

รับสมัครเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา 

และรับสมัครเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา 

ทั้งประเภท รับย้าย หรือ สมัครเป็นลูกจ้าง

กรุณาติดต่อ กลุ่มงานเภสัชกรรม  รพ.พัทลุง  074-609500 ต่อ 1311 เวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่  ภญ.ดวงลักษณ์  คงขาว (แผนกวิชาการ และเภสัชสนเทศ)

huahinr_som@yahoo.com  (ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2552)

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

6.ใบรับรองแพทย์

7.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วจำนวน 3 แผ่น

8.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ(ถ้ามี)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

9.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ(ถ้ามี)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

วิธีคัดเลือก :สัมภาษณ์

 

 

แก้ไขข้อความเมื่อ
2009-11-14 00:34:10