:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > Lincomycin+dexamethasone
Lincomycin+dexamethasone
จำนวนผู้อ่าน 10950 ครั้ง
  พัชราวรรณ ชุณหกาญจน์ [สมาชิก] Posted: 2008-11-05 16:23:33
เจ้าของกระทู้
203.147.40.3

แก้ไข
ลบกระทู้

เภสัชกรท่านใด หรือโรงพยาบาลใดพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันของยา หรือความไม่เข้ากันของยา Lincomycim ผสมกับ Dexamethasone injection ใน syring เดียวกันบ้างไหมค่ะ

 

  อัญชลี อารยชัยชาญ [สมาชิก] Posted: 2008-11-19 09:36:15
ความคิดเห็นที่ 1
202.183.204.119

แก้ไข
ลบข้อความนี้

สงสัยนิดนึงค่ะ ว่าทำไมต้องให้ syringe เดียวกันเพราะ lincocin สามารถให้ IM ได้ แต่คันใน CCIS แล้วมีข้อมูลเหมือนกับที่แนบมา ไม่มีข้อมูล compatibility กับ dexamethasone ค่ะ

Compatibility of Lincocin

http://www.umm.edu/altmed/drugs/lincomycin-076600.htm#Compatibility

Stable in dextran 6% in NS, D5NS, D10NS, D5W, D10W, NS

Compatibility in syringe: Compatible: Doxapram, heparin, penicillin G sodium. Incompatible: Ampicillin

Compatibility when admixed: Compatible: Amikacin, ampicillin, chloramphenicol, cimetidine, cytarabine, heparin, polymyxin B sulfate, ranitidine, vitamin B complex, vitamin B complex with C. Incompatible: Kanamycin, phenytoin. Variable (consult detailed reference): Colistimethate, penicillin G potassium, penicillin G sodium