:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > furosemide extemporaneous preparation
furosemide extemporaneous preparation
จำนวนผู้อ่าน 5382 ครั้ง
  พิรัตน์ จิระวงศ์วิโรจน์ [สมาชิก] Posted: 2008-07-07 15:06:53
เจ้าของกระทู้
203.146.145.186

แก้ไข
ลบกระทู้

อยากทราบว่าสามารถค้นหา original paper ที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2.2545 ผู้แต่ง ธิดา นิงสานนท์ และคณะ ได้จาก website ของสมาคมได้มั้ยคะ ต้องการข้อมูลด่วนมาก ๆ ค่ะ 

 

  เจษฎา นพวิญญูวงศ์ [สมาชิก] Posted: 2008-07-11 10:09:12
ความคิดเห็นที่ 1
202.12.97.116

แก้ไข
ลบข้อความนี้

บทความที่ตีพิมพ์ใน thaihp.org เริ่มในปี 2550 ดังนั้น ผู้ตั้งกระทู้อาจค้นจากวารสารของสมาคม สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษา furosemide extemporaneous solution จำนวน 3 การศึกษา ขอให้ลองค้น

1. วนิดา เดชาวาศน์ มานิตย์ เลิศพรชัย. การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมพิเศษยาน้ำแขวนตะกอน furosemide  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 2540;8(1): 31-40.

2. เดชพล ปรีชากุล และคณะ. ความคงตัวของฟลูโรซีไมด์ในรูปยาแขวนตะกอนรับประทานที่เตรียมเพื่อใช้ทันที: ปัจจัยตัวทำละลายและสภาวะการเก็บ ไทยเภสัชสาร. 2542; 23(3): 119-27.

3. เจษฎา นพวิญญูวงศ์ และคณะ การศึกษาความคงตัวของยาน้ำใสฟลูโรซีไมด์แบบเตรียมสด วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 2544;11(3): 240-248.

 

แก้ไขข้อความเมื่อ
2008-07-12 10:49:52