:: กระดานสนทนา > กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง > ยาเคมีบำบัดแบบเม็ด
ยาเคมีบำบัดแบบเม็ด
จำนวนผู้อ่าน 11864 ครั้ง
  จุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข [สมาชิก] Posted: 2008-06-24 22:26:34
เจ้าของกระทู้
117.47.221.146

แก้ไข
ลบกระทู้
อยากทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อ รพช. ต้องบริหารยาเคมีบำบัดแบบเม็ดให้กับผุ้ป่วยที่รีเฟอร์มาจาก รพศ. ต้องระวังอะไรบ้าง ต้องกำจัดหรือทำลายอย่างไร เมื่อผู้ป่วยตำไปใช้ที่บ้านต้องระวังอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

 

  เจษฎา นพวิญญูวงศ์ [สมาชิก] Posted: 2008-06-27 14:30:40
ความคิดเห็นที่ 1
202.12.97.111

แก้ไข
ลบข้อความนี้

การปฏิบัติยาเคมีบำบัดรูปแบบยาเม็ดหรือยาฉีด มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเป็นพิษต่อเซลล์และความปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก

การนับยาเคมีบำบัดโดยใช้ถาดนับยา อาจทำให้เกิด cross chemical contamination ไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น และ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับยาเคมีบำบัดจากการทำงาน ต่อกรณีเช่นนี้ เภสัชกรต้องเรียกร้องและผลักดันให้ยาเคมีบำบัดรูปแบบของยาเม็ด" ต้อง" บรรจุในแผง ไม่ใช่คำนึงถึงเหตุผลราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียว

 

แก้ไขข้อความเมื่อ
2008-06-27 14:34:11
  จุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข [สมาชิก] Posted: 2008-07-31 20:10:40
ความคิดเห็นที่ 2
222.123.26.47

แก้ไข
ลบข้อความนี้

ขอบคุณสำหนับคำตอบค่ะ และอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าในฐานะ รพ.ชุมชน การทำลาย/กำจัดยาเคมีบำบัดเรามีวิธีใดบ้างเนื่องจากที่รพ เตาเผา  ต่ำกว่า แปดร้อยองศาและ รพศไม่รับกำจัดคะ ขอรบกวนเพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ

 

  เจษฎา นพวิญญูวงศ์ [สมาชิก] Posted: 2008-08-05 12:26:07
ความคิดเห็นที่ 3
202.12.97.114

แก้ไข
ลบข้อความนี้

ขอแสดงข้อคิดเห็น (ไม่ใช่คำตอบ)สำหรับกระทู้ที่ตั้ง บนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ (๑) กำจัด/ทำลาย (๒) ยาเคมีบำบัด ชนิดเม็ด (๓) ในโรงพยาบาลชุมชน (๔) มีเตาเผา น้อยกว่า 800 องศา คือ

๑. รูปแบบยาเม็ดทำให้เกิดมลภาวะ หรืออันตรายน้อยกว่ารูปแบบยาน้ำ หรือยาฉีด

๒. เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่รับคนไข้ refer พอที่จะประมาณการณ์ได้ว่ามีปริมาณการให้ยาไม่มาก เมื่อเทียบกับ รพม. รพศ. หรือ รพท. ดังนั้นความเสี่ยงของมลภาวะที่เกิดจากยาเคมีบำบัดจึงค่อนข้างน้อย เนื่องปัจจัยของด้านปริมาณ ความถี่ ระยะเวลา ของการ expose กับยาเคมีบำบัดค่อนข้างน้อย

๓. การกำจัดทำลายยาเคมีบำบัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงสังคม (สิ่งแวดล้อม) ด้วย

ดังนั้น มีความเห็นว่าควรเผาในเตาเผา แม้ว่าอุณหภูมิของเตาเผาไม่ถึง 800 องศาก็ตาม อย่างน้อยก็ไม่เป็นการสร้างมลภาวะสู่สภาพแวดล้อม

มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคือ

๑. การจับต้องยาเคมีบำบัดไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด หรือ ยาฉีด ควรสวมถุงมือ และให้ความสำคัญเรื่องการล้างมือ

๒. ควรหลีกเลี่ยงการหักแบ่งรูปแบบของยาเม็ด แพทย์ควร ruond dose