:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > สภาเภสัชกรรมบังคับให้เป็นสมาชิกชมรมเภสัชจังหวัด
สภาเภสัชกรรมบังคับให้เป็นสมาชิกชมรมเภสัชจังหวัด
จำนวนผู้อ่าน 2857 ครั้ง
  สงสัย Posted: 2007-06-07 12:53:13
เจ้าของกระทู้
203.113.81.103

แก้ไข
ลบกระทู้
ทางสภาเภสัชกรรมบังคับให้เภสัชทุกคนเป็นสมาชิกชมรมเภสัชจังหวัดทุกคนหรือคะ พี่เภสัชที่อาวุโสที่สุดบอกว่าถ้าเรารวมตัวกันได้ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปจะได้เงินเข้าชมรมจากทางสภาเภสัชเดือนละ 5พันบาท ถ้ารวมตัวกันได้ 50 คนขึ้นไปจะได้เงินเข้าชมรมเดือนละ 1หมื่นบาท

ข้อตกลงของชมรมเภสัชจังหวัด... (จังหวัดที่ดิฉันทำงานอยู่) เก็บเงินคนละ 600 บาท/ปี มีการประชุมทุก 2 เดือน ในเวลาราชการ ขอย้ำว่าเป็นเวลาราชการ มันสมควรแล้วหรือคะ แล้วบังคับให้ทุกคนที่เป็นเภสัชในจังหวัด... ต้องเข้าชมรมทุกคน และต้องมาประชุมทุกครั้ง ถ้าท่านไม่มาประชุม ท่านจะไม่ได้รับเอกสารการประชุมใดๆทั้งสิ้น จุดประสงค์เพื่อจะได้มาประชุมกันเยอะๆ ส่วนคนที่ทำงานราชการ ก็ให้เวียนกันมาประชุม (คนทำงานก็มีน้อยอยู่แล้ว จะให้เวียนกันไปยังไง)

ก็เลยอยากถามว่าจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่เป็นแบบนี้หรือไม่

 

  ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย [สมาชิก] Posted: 2008-02-06 21:05:16
ความคิดเห็นที่ 1
125.24.129.46

แก้ไข
ลบข้อความนี้

น้องครับ เผอิญมีคนอ่านพบกระทู้ของน้อง

และแจ้งให้พี่มาตอบกระทู้นี้ เลยแวะเข้ามาดูและขออนุญาตตอบแทนสภาฯครับ

ทางสภาเภสัชกรรมบังคับให้เภสัชทุกคนเป็นสมาชิกชมรมเภสัชจังหวัดทุกคนหรือคะ

ไม่จริงครับ ทางสภาฯไม่มีนโยบายบังคับให้ใครเป็นสมาชิกชมรมเภสัชจังหวัด

แต่เนื่องจากที่ผ่านมา สมาชิกในแต่ละจังหวัดมักสะท้อนว่าไม่ค่อยได้รับข่าวคราวจากสภาฯ

อีกทั้งจดหมายข่าวสภาฯที่ส่งไปก็มักจะถูกตีกลับมาบ่อยๆ นอกจากนี้เวลามีประเด็นใหม่ๆ

เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น บางครั้งก็ติดขัดเรื่องผู้ประสานในแต่ละจังหวัด

 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาฯชุดนี้จึงพยายามหาแนวทางต่างๆที่จะสนับสนุน (ไม่ใช่บังคับ)

ให้มีการรวมตัวเภสัชในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั้งของสมาชิกเอง และวิชาชีพของเราเอง 

โดยสภาฯจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นเงินเริ่มต้นให้ตามจำนวนสมาชิก 100 บาท/คน

แต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่มาก จึงกำหนดเพดานต่ำสุด-สูงสุด 5,000-20,000 บาทครับ

(อ้างอิงจาก จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2550 คอลัมน์ เวทีสมาชิก หน้า 7

 

พี่เภสัชที่อาวุโสที่สุดบอกว่าถ้าเรารวมตัวกันได้ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปจะได้เงินเข้าชมรมจากทางสภาเภสัชเดือนละ 5พันบาท
ถ้ารวมตัวกันได้ 50 คนขึ้นไปจะได้เงินเข้าชมรมเดือนละ 1หมื่นบาท

น่าจะเข้าใจผิดนะครับ เพราะทางสภาจะสนับสนุนเงินเบื้องต้นให้ครั้งเดียวนะครับ

 

แต่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทางสภาฯได้มีการจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดและการมีส่วนร่วมของสมาชิก

มีภก.รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ

และในส่วนของอนุกรรมการชุดนี้ ก็มีหลายท่านที่มาจากทางโรงพยาบาล

ภก.อำนวย  พฤกษ์ภาคภูมิ

ภก.ดร.รุ่งทิวา  หมื่นปา (รพ.ลำปาง) เลขานุการ

ภญ.ยุภาพรรณ  มันกระโทก (รพ.มหาราชนครราชสีมา) ผู้ช่วยเลขานุการ

ภญ.ศริรพร  จิตรประสิทธิ์ศิริ (รพ.สนามชัยเขต  จว.สนามชัยเขต)

ภก.เด่นชัย  ดอกพอง (รพ.ขุขันธ์ จว.ศรีษะเกษ)

 

คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ได้ประชุมและพยายามหาแนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในแต่ละจังหวัด หากจังหวัดใดมีกิจกรรมดีๆสามารถเสนอเข้ามายังสภาฯ

เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณได้ในบางโอกาส (กำลังอยู่ระหว่างเสนอแนวทางให้สภาพิจารณา)

 

(อ้างอิงจาก จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2551 คอลัมน์ เวทีสมาชิก หน้า 7

 

ข้อตกลงของชมรมเภสัชจังหวัด... (จังหวัดที่ดิฉันทำงานอยู่) เก็บเงินคนละ 600 บาท/ปี
มีการประชุมทุก 2 เดือน ในเวลาราชการ ขอย้ำว่าเป็นเวลาราชการ มันสมควรแล้วหรือคะ แล้วบังคับให้ทุกคนที่เป็นเภสัชในจังหวัด... ต้องเข้าชมรมทุกคน และต้องมาประชุมทุกครั้ง ถ้าท่านไม่มาประชุม ท่านจะไม่ได้รับเอกสารการประชุมใดๆทั้งสิ้น

คำตอบคงอยู่ที่พยายามอธิบายมาข้างต้นครับ

ส่วนเรื่องเวลาราชการเหมาะสมหรือไม่ ส่วนตัวผมเอง คิดว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชุม

หากประเด็นหลักในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมของหน่วยงาน ผมคิดว่าน่าจะรับได้

 

ในจังหวัดของผมบางครั้งก็จัดในเวลาราชการ แต่บางครั้งก็จัดประชุมนอกเวลาราชการ

ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกรร้านยา หรือภาคเอกชนมีโอกาสเข้าร่วมด้วยครับ

 

ก็เลยอยากถามว่าจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่เป็นแบบนี้หรือไม่

ที่จังหวัดผม (สมุทรสงคราม)มีการเก็บเงินครั้งเดียวครับ รุ่นพี่จะลงขันคนละ 500 บาท/ปี

ส่วนน้องใหม่ไม่เก็บตังค์ครับ

 

กิจกรรมส่วนใหญ่ก็มี

การสนับสนุนวิชาการ ข้อสอบ CEO ส่งไปให้ทุกคนเป็นประจำ

เลี้ยงรับ-ส่ง เภสัชกรใหม่หรือโยกย้าย

 

ทุกวันนี้ยังไม่มีการเก็บเงินรอบที่ 2 เลยครับ เพราะเงินรอบแรกยังเหลืออยู่มาก

พวกเราเลยสรุปว่ายังไม่เก็บครับ

 

ยังไงขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามมานะครับ เพราะทางสภาเองก็ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรบ้าง

ยังไงถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามทางสภาฯได้โดยตรงครับ

หรือสอบถามมาทางผมก็ได้นะครับ จะประสานงานต่อให้ครับ

 

ยังไงพยายามตามข่าวที่ผมพยายามนำไปรายงานในคอลัมน์ ในจดหมายข่าวด้วยนะครับ

(หากไม่ได้รับจดหมายข่าว กรุณารีบแจ้งสภาด้วยนะครับ เพราะผมได้ทำหนังสือเวียน

สำเนารายชื่อเภสัชทุกจังหวัด ส่งให้เภสัช สสจ.ทุกจังหวัด ตรวจสอบฐานแก้ไขข้อมูลในจังหวัดแล้ว

แต่ตอบกลับมาค่อนข้างน้อยครับ )

 

 

ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

NUCHOTE@GMAIL.COM