:: กระดานสนทนา > กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง > ขยะจากการใช้ยาเคมีบำบัด
ขยะจากการใช้ยาเคมีบำบัด
จำนวนผู้อ่าน 8972 ครั้ง
  เภสัชกรปริมณฑล Posted: 2007-05-24 19:09:00
เจ้าของกระทู้
203.147.40.3

แก้ไข
ลบกระทู้

โรงงานที่ส่งกำจัดขยะ ไม่รับทำลายขยะเคมีอันตราย  โรงพยาบาลใดทราบว่ามีที่ไหนรับทำลาย รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ  (อยู่เขต จังหวัดนนทบุรี  ทำให้ บริษัทที่รับทำลาย ซึ่งรับเฉพาะ กทม  ไม่ยอมรับขยะจากที่รพ.)

 

  เจษฎา นพวิญญูวงศ์ Posted: 2007-06-01 16:09:06
ความคิดเห็นที่ 1
202.12.97.111

แก้ไข
ลบข้อความนี้

ขยะโรงพยาบาล อาจจำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามอันตรายสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น คือ

(1) ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่เป็นพิษ หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุภาพ ซึ่งแบ่งตามสภาพการนำกลับมาใช้ได้เป็น (1.1) ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ(1.2) ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ

(2) ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเกิดโดยกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมี แบ่งออกเป็น (2.1) ขยะติดเชื้อ (2.2) ขยะสารเคมีเป็นพิษ (2.3) ขยะยาเคมีบำบัด (2.4) ขยะสารกัมมันตภาพรังสี (2.5) ขยะของมีคม

ขยะแต่ละประเภทมีวิธีการกำจัดจำเพาะ และมีจำนวนมากน้อยขึ้นกับขนาดและระดับของโรงพยาบาล

แต่สิ่งที่โรงพยาบาลทุกขนาดทุกระดับจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยคือขยะติดเชื้อ ซึ่งวิธีการกำจัดที่ดีที่สุดคือการเผาที่ 800 องศาเซลเซียส ให้เป็นจุณ ให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ ซึ่งเตาเผาชนิดนี้เป็นเตาเผาที่โรงพยาบาลทั่ว ๆ ไปต้องมี

สำหรับขยะเคมีบำบัด ตามมาตรฐานสากลต้องเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส แต่สำหรับประเทศไทยใช้เตาเผาที่ 800 องศาเซลเซียส โดยอนุโลม

สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีเตาเผา ขอแสดงความเห็นคือ ขอให้จัดหาเตาเผา (furnance) ซึ่งเป็นเตาเผาสารเคมีเป็นพิษที่อุณหภูมิ 2500 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการขยะเคมีบำบัด