:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > สมาคมนิสิตเก่าเภสัช จุฬา จัดประชุมวิชาการ
สมาคมนิสิตเก่าเภสัช จุฬา จัดประชุมวิชาการ
จำนวนผู้อ่าน 2898 ครั้ง
  APPLE Posted: 2007-03-23 03:18:40
เจ้าของกระทู้
58.10.12.156

แก้ไข
ลบกระทู้
สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องกิ่งเพชร รร เอเชีย
วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย เป็นเภสัชกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ (และการดำเนินชีวิต) ใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป ด้วยพลังแห่งความสำเร็จส่วนบุคคล ทั้ง 4 ได้แก่ พลังแห่งความคิด พลังแห่งการพูด พลังแห่งการปฏิบัติ และพลังแห่งจิตใจเปี่ยมสุข

จึงขอเชิญชวนเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ และแสดงพลัง สร้างพลังของวิชาชีพฯ ของเรา และรับรู้เป็นสุขร่วมกัน นะคะ
ภญ ดร พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร

 

  พี่วิม Posted: 2007-03-23 18:33:30
ความคิดเห็นที่ 1
202.28.180.201

แก้ไข
ลบข้อความนี้

ทำไมจัดชนกับประชุมวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลล่ะคะ(23-25 พ.ค.)

หรือว่าเภสัชกรร.พ.ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เลยอดไปงานนั้น

เพราะเขาจัดเรื่องการประสบความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรม..