:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > หน่วยเภสัชสนเทศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
หน่วยเภสัชสนเทศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
จำนวนผู้อ่าน 3443 ครั้ง
  ภญ.ปิยพร ชูชีพ Posted: 2007-02-12 09:30:19
เจ้าของกระทู้
61.19.203.108

แก้ไข
ลบกระทู้
ขณะนี้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เปิดหน่วยเภสัชสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา และให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง internet โดยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลหรือใช้บริการถาม-ตอบข้อมูล ผ่านทาง web site : www.pharmacy-ss.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 077-240566 ต่อ 2061