:: กระดานสนทนา > เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม > ใบรับรองความสามารถในสายบริหาร วิชาการที่เรียนมากกว
ใบรับรองความสามารถในสายบริหาร วิชาการที่เรียนมากกว
จำนวนผู้อ่าน 3322 ครั้ง
  rx chaiwat j Posted: 2006-10-29 08:35:23
เจ้าของกระทู้
125.24.139.33

แก้ไข
ลบกระทู้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมากกว่า  ภบ  ควรใหรับรองในสาขาที่เพิ่มขึ้นมา   ด้านบริหาร   ด้านวิชาการสาธารณสุข     เพื่อจะได้ช่องทางเฉพาะสาขานอกจากการผลิต