:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > ขออนุญาตแนะนำตัวผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมเบอร์ 3
ขออนุญาตแนะนำตัวผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมเบอร์ 3
จำนวนผู้อ่าน 2492 ครั้ง
  ภ.ก.เชิดเกียรติ Posted: 2006-10-17 16:57:54
เจ้าของกระทู้
203.157.45.66

แก้ไข
ลบกระทู้
เรียน    เภสัชกรทุกท่าน
                   ด้วยกระผม   เภสัชกรเชิดเกียรติ   แกล้วกสิกิจ   ผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 5  ( 2550 – 2552 )  หมายเลข 3  ขออนุญาตแนะนำเพื่อให้ทุกท่านได้ตัดสินใจเลือกกรรมการสภา ฯ ชุดต่อไป  โปรดเข้าไปดูประวัติส่วนตัว  / ประสบการณ์  และพูดคุยกับผมได้ที่ 
                   http://www.pharmacafe.com/board/index.php/topic,17012.0.html
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

  chertkiat Posted: 2006-11-16 12:28:46
ความคิดเห็นที่ 1
203.157.45.66

แก้ไข
ลบข้อความนี้

หากผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพัฒนาสภาเภสัช ฯ ให้ดียิ่งขึ้น ผมจะมีแนวทางดังนี้

1. ด้านการสื่อสารสมาชิก
1.1. ผมจะสนับสนุนและผลักดันการจัดระเบียบฐานข้อมูลสมาชิกสภาเภสัชกรรมใหม่ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต Online และเครือข่ายเภสัช สสจ. เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารของสมาชิกกับสภาเภสัช ฯ ลดอุปสรรคลงไป ไม่ขาดช่วง และ Update ที่อยู่สมาชิกตลอดเวลาแม้จะย้ายไปอยู่ที่ใด สภาเภสัช ฯ ต้องติดต่อสมาชิกเพื่อประสานงาน ผสานความคิดกันได้ตลอดเวลา
1.2. ผมจะสนับสนุนให้มีการทำวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกภาคส่วน เช่น ต้องหาคำตอบวิจัยให้ได้ว่า การที่สมาชิกใช้สิทธิเลือกตัวแทนน้อยมากนั้น เป็นเพราะเหตุใด , การทำวิจัยศึกษาทัศนคติและความต้องการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก , คล้าย ๆ ทำเภสัชพิจารณ์ในหลากหลายแง่มุมครับ ฯลฯ
1.3. ผมจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างหลากหลาย ในรูปแบบของการตั้งคณะอนุกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มอายุ โดยนำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.2 มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ
1.4. ผมจะผลักดันให้มีการกระจายอำนาจให้หน่วยเภสัช สสจ.เป็นสาขาของสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดอย่างแท้จริง โดยมีเภสัชกรภายในจังหวัดดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้งย่อยในการเลือกกรรมการสภาเภสัช ฯ แล้วส่งบัตรเลือกตั้งไปนับคะแนนรวมที่ส่วนกลาง ฯลฯ

2. ด้านการสื่อสารสาธารณะและสร้างเครือข่าย
2.1. ผมจะผลักดันให้มีการทำ PR วิชาชีพในหลากหลายรูปแบบ โดยจะปรึกษากับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะโดยจะทำ PR เป็นลักษณะ Social Maketing คือ มีการวางแผน PR ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว แต่ละระยะต้องวัดผลสมฤทธิ์ให้ผ่านตามตัวชี้วัดที่วางไว้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นถึงคุณค่าและบทบาทของเภสัชกรอย่างชัดเจน............ผมจะทำให้คนไทยรู้จักเภสัชกรให้มากกว่าปัจจุบัน
2.2 ผมจะผลักดันให้สภาเภสัช ฯ รุกเพิ่มหากลุ่มองค์กรพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมให้กว้างขวางขึ้น แบบไม่มีที่สิ้นสุดทั้งในและต่างประเทศ แล้วส่งเสริมให้มวลสมาชิกเภสัชกรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่สร้างขึ้นมา เพื่อสานฝันต่อยอดความคิดอย่างไร้พรมแดนตามแต่ศักยภาพของสมาชิก เช่น สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนอย่างเข้มแข็ง ฯลฯ


ภ.ก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ  ผู้สมัครอิสระหมายเลข 3

http://www.pharmacafe.com/board/index.php/topic,17012.0.html