:: กระดานสนทนา > กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง > ขออนุญาตแนะนำตัวผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมเบอร์ 3
ขออนุญาตแนะนำตัวผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมเบอร์ 3
จำนวนผู้อ่าน 3616 ครั้ง
  ภ.ก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิ Posted: 2006-10-17 16:56:26
เจ้าของกระทู้
203.157.45.66

แก้ไข
ลบกระทู้

เรียน    เภสัชกรทุกท่าน

                   ด้วยกระผม   เภสัชกรเชิดเกียรติ   แกล้วกสิกิจ   ผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 5  ( 2550 – 2552 )  หมายเลข 3  ขออนุญาตแนะนำเพื่อให้ทุกท่านได้ตัดสินใจเลือกกรรมการสภา ฯ ชุดต่อไป  โปรดเข้าไปดูประวัติส่วนตัว  / ประสบการณ์  และพูดคุยกับผมได้ที่                     http://www.pharmacafe.com/board/index.php/topic,17012.0.html
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

 

  chertkiat Posted: 2006-11-16 12:49:05
ความคิดเห็นที่ 1
203.157.45.66

แก้ไข
ลบข้อความนี้

เรียน เภสัชกรทุกท่าน

เนื่องด้วยวันที่ 24 พ.ย. 49 นี้จะหมดเขตส่งบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนแล้วกลับไปที่สภาเภสัชกรรม


วันนี้ผมอาสามามาเป็นตัวแทนของเภสัชกรรุ่นใหม่ ผมคิดว่าทุกคนมีความสามารถที่ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับแตกต่างกันคือโอกาส ผมคิดว่า “ โอกาสเท่านั้นจะพิสูจน์ความตั้งใจของคน “ และวันนี้ผมกำลังรอสิ่งนั้นจากเภสัชกรทุกท่านครับ โปรดไปอ่านแนวคิดและประวัติผมเพื่อประกอบการติดสินใจของท่านที่ ----------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์คร่าว ๆ ดังนี้


สภาเภสัชกรรมจะส่งบัตรเลือกตั้งไปให้เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนทุกท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่สภาเภสัชบันทึกไว้

จากนั้นท่านมีสิทธิ์เลือกตัวแทนของท่านที่สมัครได้ไม่เกิน 12 คน

แล้วส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับไปที่สภาเภสัชกรรมก่อนวันที่ 24 พ.ย. 49

ยังไม่ได้เปิดให้ลงตะแนนโดยวิธีอื่น ถ้ายังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดติดต่อที่ โทรศัพท์ 0 2590 1877 , 0 2591 8298 และ 0 2590 2439

------------------------------------------------------------------------           

หากผมได้รับความไว้วางใจจากโอกาสที่เพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งประเทศมอบให้ได้รับคะแนน 1 ใน 12 คนที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 5 นี้ ผมมีความมั่นใจและจะอุทิศเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด .......ผมจะแสดงให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างจากเดิม............ผมจะทำให้คนไทยรู้จักเภสัชกรให้มากกว่าปัจจุบัน ......และผมจะต้องดึงพวกท่านทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาเภสัชให้มากขึ้นกว่าเดิม.......เราต้องเดินไปพร้อมกันครับ.....

              

                วันนี้หากเห็นว่าผู้สมัครอิสระอย่างผมจะเป็นจิ๊กซอตัวน้อย 
                 ที่จะทำให้ภาพใหญ่ของวิชาชีพเภสัชกรรมมีความสมบูรณ์ได้
                     โปรดให้โอกาสเลือกผมเข้าไปทำงานในสภาเภสัชกรรม.........
                        ผมจะทำให้คนไทยรู้จักเภสัชกรให้มากกว่าปัจจุบัน........

ภ.ก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ ผู้สมัครอิสระกรรมการสภาเภสัชกรรมหมาย 3

http://www.pharmacafe.com/board/index.php/topic,17012.0.html