:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ COP ยาต้านไวรัสเอดส์
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ COP ยาต้านไวรัสเอดส์
จำนวนผู้อ่าน 2390 ครั้ง
  tikky Posted: 2006-10-12 01:43:11
เจ้าของกระทู้
203.188.9.97

แก้ไข
ลบกระทู้
อยากทราบว่าการรวมกลุ่มของ COP ยาต้านไวรัสเอดส์ไปถึงไหนแล้ว จะมีการจัดประชุมเมื่อไหร่คะ

 

  ภ.ก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ Posted: 2006-10-17 16:35:53
ความคิดเห็นที่ 1
203.157.45.66

แก้ไข
ลบข้อความนี้

สามารถติดตามรายละเอียด  กลุ่มเภสัชกรผู้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ แห่งประเทศไทย
  ได้จากที่นี่ครับ

http://dpc9.ddc.moph.go.th/piphat/