:: กระดานสนทนา > เภสัชกรรมโรงพยาบาล > อายุยาปราศจากเชื้อ
อายุยาปราศจากเชื้อ
จำนวนผู้อ่าน 3414 ครั้ง
  เภสัชฝ่ายผลิต Posted: 2006-09-27 11:49:10
เจ้าของกระทู้
203.157.14.246

แก้ไข
ลบกระทู้

1. จะมียาปราศจากเชื้อเช่นsavlon 1:100,sterile  water , 0.5%sodium hypochloride  ที่ผสมขึ้นใช้ในโรงพยาบาล หลังจากเปิดใช้แล้วมีอายุเ่ท่าไร  ต้องหาข้อมูลจากที่ไหนค่ะ

2.  ส่วนยาปราศจากเชื้อที่ทำการแบ่งบรรจุเช่น povidone   iodine ขนาด 500 chlorhexidineขนาด 500 ml  หลังจากเปิดใช้ขวดที่แบ่งบรรจุแล้วนั้นมีอายุเท่าำไร