วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/25
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 4 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
TJHP
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P1-8.pdf   1243
การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P9-15.pdf   2344
Medication Safety: Drug-induced Hypersensitivity Syndrome จากยากันชัก
ภัทราภา ขุนศักดิโยดม
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P16-28.pdf   2298
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
3/25   1 ก.ย. 2015   No3Vol25P29-44.pdf   2200