วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/21
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 8 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
TJHP
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P181-188.pdf   3433
นำเสนอรูปแบบของการนำร้านยาคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, นุศราพร เกษสมบูรณ, วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วราภรณ์ ปวงกันทา
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P189-202.pdf   3306
การประเมินประสิทธิภาพของการใช้แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่ส่งผลต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
ปชนน อนุพงศานุกูล
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P203-212.pdf   3520
ผลลัพธ์จากการใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Capecitabine โดยเภสัชกร
สุเพ็ญพร อักษรวงศ์, นิภาพร เชาว์บวร, พิทักษ์ พิทักษ์บูรพา
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P213-219.pdf   4168
การประเมินระบบเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
บุญญวรรณ เต็งตระกูล, พิมฤทัย ประราชะ
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P220-230.pdf   5116
โรคและยาใหม่ (Diseases and New Drugs) Prulifiloxacin
ปรีชา มนทกานติกุล
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P237-242.pdf   4983
พิษวิทยา (Toxicology) การเกิดพิษจากลิเธียม
ธนกร ศิริสมุทร
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P231-236.pdf   5568
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน
วิชัย สันติมาลีวรกุล, สุทธิพร ภัทรชยากุล
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P243-256.pdf   5119