วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/17
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 7 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Medication Reconciliation
ธนิยา ไพบูลย์วงษ์, ภ.บ.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P185_192.pdf   12976
อิทธิพลของกิจกรรมทางการตลาดต่อทัศนคติในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มลดน้ำหนัก
Pisuth Lertvilai, MBA; Puree Anantachoti, Ph.D.; Samart Powpaka, Ph.D.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P193_209.pdf   4413
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน : ปัญหาเกี่ยวกับยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
น้องเล็ก บุญจุง, Pharm. D., Ph.D.; วรางคณา ควรจริต, ภ.ม.: อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภ.ม.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P210_222.pdf   6475
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษา ณ คลินิกพิเศษอายุรกรรม
ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย, ภ.บ.; ศุภธิดา ศิทธิหล่อ, ภ.บ.; รุ่งทิวา หมื่นปา, ปร.ด.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P223_230.pdf   6522
ผลการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ปรียานุข ศิริมัย, ภ.ม.; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, Ph.D.; วัชรา บุญสวัสดิ์ พ.บ.,PhD.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P231_244.pdf   5545
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม Don't Flip-Flop!
บุษบา จินดาวิจักษณ์, ภ.บ.วท.ม. (เภสัชศาสตร์),Ph.D. (Pharmacokenetics);สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ภ.บ.วท.ม.
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P245_252.pdf   6460
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 17 (2550) ฉบับที่ 3
TJHP
3/17   1 ก.ย. 2007   No3Vol17P177-184.pdf   4387