วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/27
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
TJHP
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P1-10.pdf   362
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
กนกวรรณ เวธน์ภาคิน, จารุวรรณ งามขำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P11-21.pdf   665
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง
นทีเทพ รัตนวิภานนท์, วิภารักษ์ บุญมาก
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P24-32.pdf   639
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P33-45.pdf   691
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management
ชนัฏธิดา เมืองคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P48-68.pdf   284
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy
จันทร์นภัสสต์ ชะตาคำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P69-82.pdf   254