วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/26
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 5 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
TJHP
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P63-70.pdf   1205
ผลลัพธ์ของการใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P71-80.pdf   1318
การเกิด injection site reaction จากยา ciprofloxacin และ levofloxacin และการแก้ไข
ปนัดดา สวัสดิ์มงคล
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P81-86.pdf   1215
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก
ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P87-106.pdf   595
Monsel's solution กับการห้ามเลือด
จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P107-118.pdf   768