วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/25
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
TJHP
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P1-8.pdf   1088
ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานี่มีโรคไตเรื้อรังต่อการดำเนินไปของโรคไต
พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P9-24.pdf   1754
Medication Safety: กรณีศึกษา ภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด
ชลิสา วีระพงษ์
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P25-35.pdf   1463
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง
2/25   1 พ.ค. 2015   No2Vol25P36-40.pdf   1626
  เอกสารประกอบงานประชุม
Drug interaction
ภญ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
ระบบยา 2/2556   12 ก.ย. 2013   DI-ระบบยา-HP-2556-2.pdf   4803
ระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย
ระบบยา 2/2556   12 ก.ย. 2013     41631