วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/24
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 5 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
TJHP
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P067-074.pdf   1467
การประเมินผลระบบการให้บริการเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ STEMI
พีรยศ ภมรศิลปธรรม, จิตติภา ตั้งวิไล, วนิดา นิมิตรพรชัย, ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส, สุรพงษ์ ตุลาพันธุ์
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P075-084.pdf   1288
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเครือข่ายคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ
บุณฑริกา ไทยกล้า, สกนธ์ สุภากุล
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P085-096.pdf   1468
กรณีศึกษา: อาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงจาก L-asparaginase
กมลวรรณ พัดศรีเรือง
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P097-104.pdf   1586
ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia)
ฐิติพล เยาวลักษณ์
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P105-112.pdf   1554