วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 2/21
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 10 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
TJHP
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P097-103.pdf   3215
นิพนธ์ต้นฉบับ - การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตรงรอยต่อการบริการโดยใช้กระบวนการ medication reconciliation
อุไลลักษณ์ เทพวัลย์, ชุติมา รุ่งอร่ามศิลป์, ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P105-117.pdf   9162
ผลลัพธ์ของการใช้ยาอิริโทรพัวอิตินในผู้ป่วยที่มีระบบประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Tanita Thaweethamcharoen ; Rungpetch Sakulbumrungsil ; Cherdchai Nopmaneejumruslers ; Somkiat Vasuva
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P118-125.pdf   3347
การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก
น้องเล็ก คุณวราดิศัย; วรรัตน์ สุรพัฒน์
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P126-137.pdf   3194
ผลได้ที่เกิดจากการใช้ระบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 มาบริหารเวชภัณฑ์คงคลังแก่โรงพยาบาล
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ; กัตตมาส ชื่นปิติกุล
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P138-146.pdf   4207
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส
ธนพล นิ่มสมบูรณ์
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P147-153.pdf   3436
โรคสะเก็ดเงิน
ปรานี ภิญโญวัฒยากร
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P154-155.pdf   4205
Calcipotriol/Betamethasone (as Dipropionate) Ointment
ณัฐพร สุดสุข
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P156-165.pdf   4278
โรคและยาต้านเชื้อรา
โอฬาริก อะสุพล
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P167-178.pdf   4526
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
โรคและยาต้านเชื้อรา
โอฬาริก อะสุพล
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P167-178.pdf   6447