วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/29
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 5 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
TJHP
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P1-14.pdf   53
ประสิทธิผลของการใช้ตารางปรับขนาดยา norepinephrine และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการบริหารยา norepinephrine
ชาตรี ปันอิน
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P15-22.pdf   141
Panitumumab ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่
ชลลดา รัตนธราธร
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P23-32.pdf   118
Nintedanib กับการใช้ในโรคปอดเป้นพังผืดไม่ทราบสาเหตุ
นัฐนันท์ กิ่งสุวรรณกุล
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P33-44.pdf   115
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก
วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล
1/29   1 ม.ค. 2019   No1Vol29P45-62.pdf   32