วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/28
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
TJHP
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P1-10.pdf   383
การศึกษาอุบัติการณ์การสั่งแพ้ยาซ้ำ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการป้องกันแพ้ยาซ้ำ
พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล, ผุสดี ปุจฉาการ, ชลิสา วีระพงษ์, ประทุม นวลมิ่ง
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P11-26.pdf   904
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่เคยแพ้ยาแบบสตีเวนส์จอห์นสันซินโดรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา
ปนัดดา สวัสดิ์มงคล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P27-31.pdf   700
Sacubitril/Valsartan (angiotensin recptor neprilysin inhibitor: ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P32-43.pdf   804
ยาต้านพิษสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P44-58.pdf   958
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P59-74.pdf   257