วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 1/24
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 6 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
TJHP
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P01-08.pdf   1775
ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมปรับความเข้มข้นน้ำเกลือ เปรียบเทียบกับการใช้สูตรคำนวณและการเปิดดูค่าที่คำนวณไว้แล้ว
ชุติธนา ภัทรทิวานนท์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P09-19.pdf   1541
การศึกษาเชิงรุกของความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของเภสัชกร
ปิยะนุช สามทิพย์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P20-31.pdf   2048
เภสัชพันธุศาสตร์กับการแพ้ยาและระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง
ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P32-39.pdf   2172
พิษวิทยา (Toxicology) ปลาปักเป้า: พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P40-46.pdf   1918
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยาต้านโรคจิต
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P47-64.pdf   2328